شوییتو چین (3)

شرکت در بیستمین نمایشگاه سنگ شوییتو – چین ۲۰۲۰

در دورانی که کرونا روی همه صنعتها تاثیر منفی گذاشته است، شرکت ما و دگیر شرکتهای معدنی سنگ ساختمانی به فعالیت خود با رعایت پروتکلهای بهداشتی ادامه داده‌اند و شرکت در بیست و یکمین نمایشگاه سنگ شوییتو شرکت کرد. با توجه به اینکه شهر شوییتو کشور چین یکی از قطبهای سنگ این کشور میباشد و از آنجاییکه مرمریت گلایل آباده سنگی به روز و نو در بازار بین الملل میباشد، در سال ۲۰۲۰ این شرکت با هدف نمایش ویژگیهای سنگ جدید خود و همچنین حضور هر چه بیشتر در بازار چین در بیستمین نمایشگاه سنگ شوییتو که در تاریخ ۱۲ تا ۱۵ دسامبر سال ۲۰۲۰ میلادی برگزار گردید، شرکت کرد.

در این نمایشگاه که اکثر مردم چین فعال در صنعت سنگ ساختمانی شرکت داشتند و نمایش مرمریت گلایل آباده باعث شد تا هر چه بیشتر این سنگ به معرض دید مشتری نهایی این بازار برسد