شرکت در بیستمین نمایشگاه سنگ شوییتو – چین ۲۰۱۹

با توجه به اینکه شهر شوییتو کشور چین یکی از قطبهای سنگ این کشور میباشد و از آنجاییکه مرمریت گلایل آباده سنگی به روز و نو در بازار بین الملل میباشد، در سال ۲۰۱۹ این شرکت با هدف نمایش ویژگیهای سنگ جدید خود و همچنین حضور هر چه بیشتر در بازار چین در بیستمین نمایشگاه سنگ شوییتو که در تاریخ ۸ تا ۱۱ نوامبر سال ۲۰۱۹ میلادی برگزار گردید، شرکت کرد.

در این نمایشگاه که اکثر مردم چین فعال در صنعت سنگ ساختمانی شرکت داشتند و نمایش مرمریت گلایل آباده باعث شد تا هر چه بیشتر این سنگ به معرض دید مشتری نهایی این بازار برسد.