شرکت در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ساختمانی ایران (نیم‌ور – محلات)  ۱۳۹۸

با توجه به اینکه این شرکت در سال ۱۳۹۶ معدن مرمریت آباده خود را به بهره برداری رساند. برای نمایش این سنگ در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ساختمانی ایران که در شهر محلات و از تاریخ ۱۶ تا ۱۹ مهر ماه سال ۱۳۹۸ برگزار گردید شرکت نمود. اهداف اصلی برای شرکت در این نمایشگاه نمایش سنگ کوپ (بلاک) مرمریت گلایل آباده بود، که سفتی و جلاپذیری سنگ مورد قبول بازدید کنند گان بود. در این نمایشگاه که در غرفه های فضای باز برگزار میشد ۲ کوپ و ۲ اسلب از مرمریت گلایل آباده به نمایش گذاشته شد.