لایم استون اسلام آباد

سنگ لایم استون از دسته سنگهای دولومیتی میباشد و این سنگ در منطقه کرمانشاه استخراج میشود.